Renesans

Gregorio Allegri, Miserere

Palestrina 'Sanctus' & 'Benedictus': Missa Papae Marcelli (Tallis Scholars)


Fast Tube by Casper

Mikołaj Gomółka, 23 Psalm 29 Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu


Fast Tube by Casper

Polish Medieval Music, Mikolaj z Radomia (XV w. / 15th Century), Magnificat


Fast Tube by Casper

Polish Medieval Music: Omnia Beneficia


Fast Tube by Casper