Main

Tu znajdziesz muzykę ambitną, czyli taką, która rozwija Twoje zmysły, poczucie piękna, harmonię duszy, porusza intelekt i pozwala Ci przejść na inne poziomy świadomości. Tu jest muzyka od zarania dziejów po dzień dzisiejszy z pominięciem kilku czy kilkunastu kategorii.

Grupa muzyków i miłośników muzyki, którzy starają się tworzyć stronę kreującą zamiłowanie do tak zwanej muzyki klasycznej lub poważnej, od Średniowiecza, poprzez Renesans, Barok, Klasycyzm, Romantyzm, Impresjonizm do muzyki XX i XXI wieku. Dużo miejsca poświęcamy muzyce starej, instrumentom takim, jak lutnia, teorban bo na ich temat jest stosunkowo mało.

Dużo miejsca poświęcamy muzyce renesansowej i barokowej oraz rzadkim i pięknie brzmiącym instrumentom, takim jak lutnia, teorban, viole, klawesyn, a także instrumentom współczesnym, takim jak fortepian, gitara klasyczna, wiolenczela.
Znajdziesz tu więc muzykę klasyczną, renesansową, barokową, romantyczną, impresjonistyczną graną na różnych instrumentach orkiestrowych i solowych.

Adam Bierzniewski